oliveras-fotograf–embaras-nounat

Els pare esperant l'arribada del seu primer fill/a