oliveras-fotograf-cassa-comunions-24

Foto de un nen que ha fet la primera Comunió el diumenge 20 de maig de 2018

Primera Comunió a Campllong